Секція 2

Досвід, проблеми та перспективи інтеграції ІКТ в освітню діяльність

 Керівник секції: Швець Ю.О., доцент, к ф-м наук кафедри інформатики та інформаційних технологій в освіті  
Опитування: 

Статті:
 1. Бєльчев П.В. Самостійна робота магістрів математики з сучасними медійними обєктами 
 2. Борхович С.Н. Использование Интернет-технологий  в изучении духовно-нравственных дисциплин
 3. Злиденна Н.А. Досвід, проблеми та перспективи інтеграції ІКТ в освітню діяльність
 4. Іванов С.А. Медіа-інформаційна освіта: від інструменталізму до конструктивізму
 5. Котко Л.Ю. ІКТ та сучасний урок фізики.
 6. Ребрина В.А. Подолання цифрового розриву в установах освіти Хмельницької області 
 7. Сокол І.М. Результати опитування вчителів щодо готовності до впровадження квест-технології 
 8. Стеценко І. Тематичний виклад інформації для дошкільників та учнів молодших класів за допомогою засобів інформаційно-комунікаційних технологій. (конференція № 3)
 9. Черкасова Л.В. Проектування системи інформаційної взаємодії навчального закладу з громадськістю. 
 10. Чернікова Л.А. Моніторінг рівня інформатизації системи освіти (презентація)
 11. Циммерман Г.А., Циммерман О.В. Самостійна робота студентів та сучасні форми її організації. 

Тези:
 1. Адамович І.В. Підтримка інформаційно-комунікаційного середовища ЗНЗ з використанням програм вільного користування
 2. Бєльчев П.В. Завдання для самостійної роботи магістрів математики з освітніми медійними ресурсами
 3. Білий О.В. Особливості впровадження вільного та безкоштовного програмного забезпечення у навчальний процес
 4. Брильов С.І. Особливості використання програмного забезпечення "Парус" у навчальному процесі професійно-технічних навчальних закладів (ПТНЗ)
 5. Гльоза Н.О. Розвиток професійної компетентності вчителя математики сільської школи в умовах дистанційної освіти (конференція № 4)
 6. Гутарук Н.В. Використання квест-технологій на уроках англійської мови в контексті роботи з обдарованими дітьми. 
 7. Давиденко О.В. Організація процесу навчання хімії з використанням сервісів соціальних мереж та електронного контенту (конференція № 4)
 8. Дорошенко З.П. Організація методичної роботи з педагогами дошкільних навчальних закладів на мережевій основі: використання Інтернет-технологій. (конференція № 3)
 9. Завгородній М.П., Омелянчик Л.О.  Підвищення ефективності підготовки учнів до ЗНО з хімії при використанні компютерних програм (конференція № 4)
 10. Застело А.О., Проблема дистанційної взаємодії в освітньому процесі. (конференція № 7)
 11. Іваницький О.І. Моделювання навчального процесу як засіб методичної підготовки майбутнього вчителя фізики
 12.  Іванов С.А., Іванова Л.С. Проблеми впровадження позитивної психології Селігмана
 13. Каблуков А.А. Информационные технологии в обучении
 14. Калюжная Е.Н. Возможности информационных технологий в психодиагностической практике
 15. Коваленко П.О. Осучаснення образів для уроків з медіаосвіти
 16. Кочергіна С.В. Веб-квести на уроках української літератури та мови
 17. Курдюмова І.П. Використання ІКТ в реалізації допрофільної підготовки та профільного навчання.
 18. Лецюк І.З. Інформаційно-комунікаційне середовище в підготовці майбутнього учителя початкової школи
 19. Лук'яненко Ю.В. Веб-квест як інноваційна технологія у викладанні російської мови та літератури 
 20. Нікулочкіна О.В. Сучасні інформаційно-комунікаційні технології супроводу хьютагогіки
 21. Потоцька О.А. Інформаційно-комунікаційні технології як засоби реалізації ідей особистісно орієнтованого навчання хімії у класах гуманітарного профілю. 
 22. Покатильська Г.В.. Формування медіаграмотності як основної складової професійної підготовки вчителя мистецтва.(конференція № 2)
 23. Путій Т.М. Вікі-репозитарій як основа науково-методичного та інформаційного супроводу професійної підготовки вчителя-мовника 
 24. Ребрина В.А. Подолання цифрового розриву в установах освіти Хмельницької області 
 25. Ритова І.М. Інформаційно-комунікативне середовище для забезпечення якісної освіти у професійно-технічному навчальному закладі
 26. Рыжов А.А., Иванькова Н.А, Андросов А.И. Управление учебным процессом в системе проблемно-ориентированного обучения с использованием сервисов облачной платформы MS Office 365
 27. Сокол І.М., Сопін І.М. Основні помилки при створенні освітнього блогу. 
 28. Синяк І.В. Використання технологій Веб 2.0 в освітній діяльності 
 29. Стеценко І. Використання інтернет-ресурсів для неперервної освіти вихователів та вчителів початкових класів.(конференція № 3)
 30. Телятник К.В. Организация взаимодействия "учитель-ученик" в виртуальной образовательной среде учительского веб-ресурса
 31. Черкасова Л.В. Проектування системи інформаційної взаємодії навчального закладу з громадськістю. 
 32. Циммерман Г.А., Циммерман О.В. Використання системи Moodle для організації самостійної роботи студентів коледжу 
 33. Фамілярська Л.Л.  Організація освітнього середовища післядипломної педагогічної освіти засобами інформаційно-комунікаційних технологій 
 34. Шиліна Г.А., Організація класно-дистанційної форминавчання на уроках української мови у середній школі.(конференція № 2)
 35. Швец Ю.О. Модель планування навчального навантаження субєктів процесу комбінованого навчання

10 комментариев:

 1. Питання для обговорення:
  1. Як держава може допомогти вчителям у впровадженні ІКТ в освітню діяльність?

  2. Які складності виникають у вас у впровадженні дистанційних технологій навчання?

  ОтветитьУдалить
  Ответы
  1. Недостаточная материальная поддержка учебных заведений (в частности школ) со стороны государства. Все сложено на плечи родителей, которые и так не знают чем завтра будут кормить свое чадо. Поэтому необходима четко сформулированная государственная программа (концепция) подкрепленная немалыми финансами.

   Удалить
 2. 1. Підвищити мотивацію вчителів (матеріальне заохочення, атестація...)
  2. В учнів недостатньо технічних засобів для опрацювання запропонованого матеріалу

  ОтветитьУдалить
 3. 1. Внести в программы и рекомендации по предметам содержательные уточнения о разнообразных формах представления тематического материала; предложить учителям учебники с мультимедийными приложениями; вести соответствующие интернет-ресурсы и видеоканалы; обеспечить качественное функционирование репозитариев образовательного контента; проводить онлайн-конкурсы для учителей и учащихся,.. - вообще возможностей много, не так ли?
  2. У учителя недостаточно времени на ведение дополнительной формы обучения, а у учеников - минимум мотивации для учения; кроме того, доступ к качественной платформе для дистанционного обучения, которая экономила бы силы учителя, вне возможностей большинства учителей.

  ОтветитьУдалить
 4. 1. было бы правильным, чтобы на гос. уровне разрабатывались учебно-методические комплекты электронной интерактивной поддержке учебных предметов, создавать новые ППЗ. А дело учителя - разработка дидактического материала конкретно для своих уроков с использованием готовых продуктов. также необходима внешняя мотивация учителей. На голом энтузиазме долго продерживаются далеко не все.
  2. По дистанционному обучению - нужна четкая регламентация оплаты труда учителей

  ОтветитьУдалить
 5. 1. Як держава може допомогти вчителям у впровадженні ІКТ в освітню діяльність?
  Для сільської місцевості провести Інтернет з швидкістю, яка б забезпечувала можливості використання ІКТ.

  2. Які складності виникають у вас у впровадженні дистанційних технологій навчання?
  Мотивація навчання педагогів. Завантаженість педагога, зовсім не стимулює його до дистанційного навчання, доступ до мережі Інтернет - теж одна з проблем.

  Лариса Фамілярська, викладач ЖОІППО

  ОтветитьУдалить
 6. 1. Очень хотелось, чтобы государство обеспечивало учебные заведения компьютерной техникой, и своевременно ее обновляло (бесплатно).

  ОтветитьУдалить
 7. 2. Складності у використанні дистанційної форми навчання - це відсутність сервера в навчальному закладі. Тому держава повинна допомогти вчителям у впровадженні ІКТ в освітню діяльність коштами на техніку, а також змотивувати вчителів.

  ОтветитьУдалить
 8. Этот комментарий был удален автором.

  ОтветитьУдалить
 9. Во-первых, спасибо, авторам тез Никулочкиной О.В и Синяк И.В. Очень нужный материал изложен, есть чем мотивировать учителей в школе:)
  Ответы на вопросы:
  1. Конечно, государство должно иметь план оснащения школ. Хорошо бы прописать где-то поощрение для родителей в покупке мобильных устройств для учеников: рассрочка и программное/методическое обеспечение для учителей (бесплатное).
  2. Дистанционное форма образования буксует по трем причинам: нет мотивации учителей, нет желания учеников на дополнительное образование, нет согласия и помощи родителей для проведения этой формы. Например, у меня были "надомники", которых можно было учить дистанционно. Но были проблемы с техникой (оплата Интернета, ремонт компьютера) и с родителями, которые хотят, чтоб учитель был "очно" на уроках:)

  ОтветитьУдалить